Home » Sportmedisch duikonderzoek » Wie verricht een Sportmedisch duikonderzoek?

Wie verricht een Sportmedisch duikonderzoek?

Je kunt een duikkeuring laten verrichten door een gecertificeerde sportduikerarts die deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeneeskunde.

Op www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional tref je een overzicht aan van sportduikerartsen (werkzaam in een sportmedische instelling).

Check voordat je een duikkeuring laat verrichten je polis van je aanvullende zorgverzekering of een duikkeuring vergoed wordt. Je kunt ook kijken op: www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg.


De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Die keuring mag formeel worden verricht door elke arts, maar gezien het specifieke karakter van een sportduikkeuring adviseert de NOB zijn leden om te kiezen voor een arts die heeft aangetoond over kennis en kunde van de duikgeneeskunde te beschikken.

Inmiddels heeft de NOB in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde(VSG) bij de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) een certificeringstraject ingesteld voor sportduikartsen. Een College van Deskundigen heeft normen en eisen geformuleerd waaraan sportduikartsen moeten voldoen om SCAS gecertificeerd te mogen zijn. Door deze certificering wordt inzichtelijk gemaakt dat een gecertificeerde sportduikarts deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeneeskunde.