Adressen sportmedisch duikonderzoek

Alle artsen en instellingen die worden getoond op de kaart zijn gecertificeerd door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Door deze certificering wordt inzichtelijk gemaakt dat een gecertificeerde sportduikkeuringarts deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeneeskunde.

Een aantal zorgverzekeraars vergoed een sportmedisch duikonderzoek. Naast certifcering door de SCAS stellen zij vaak als voorwaarde dat de instelling dient aangesloten te zijn bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). Is de instelling aangesloten bij de FSMI dan is dit bij het adres aangegeven. Check ook goed de voorwaarden in je polis bij je zorgverzekering. 

Duikkeuring.nl is een initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI).

Privacybeleid Duikkeuring.nl

Contactgegevens: 

Bezoekadres: Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26) in Bilthoven. 

Telefoon: 030 - 225 22 90
Email: info@duikkeuring.nl

De informatie op Duikkeuring.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een sportduikkeuringarts.
Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met uw (sport)arts, specialist of apotheker. Duikkeuring.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.