Duikkeuring.nl is de voorlichtingswebsite over duiken van alle sportduikkeuringsartsen in Nederland. De ontwikkeling van de website is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Deze onafhankelijke website heeft zich ten doel gesteld bewustwording te creëren bij de duiker op het gebied van verantwoord duiken.
De verantwoordelijkheid voor een veilige duik ligt bij de duiker zelf dus is het de taak van Duikkeuring.nl de duiker op te zoeken en te informeren zodat men de juiste keuzes maakt.

 

Duikkeuring.nl is een initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). De VSG is de wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in de sportgeneeskunde. De FSMI is de brancheorganisatie van alle sportmedische instellingen in Nederland; de werkplek van de sportarts. 

 

Naast Duikkeuring.nl is er www.sportzorg.nl. Op Sportzorg.nl vind je alle informatie voor een verantwoorde sport- beoefening. 

Vereniging voor Sportgeneeskunde / Federatie van Sportmedische Instellingen
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 26 
Telefoon: 030 225 22 90
info@duikkeuring.nl

Over duikkeuring.nl

Duikkeuring.nl is een initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI).

Privacybeleid Duikkeuring.nl

Contactgegevens: 

Bezoekadres: Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26) in Bilthoven. 

Telefoon: 030 - 225 22 90
Email: info@duikkeuring.nl

De informatie op Duikkeuring.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een sportduikkeuringarts.
Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met uw (sport)arts, specialist of apotheker. Duikkeuring.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.